عوارض بوتاکس زیر بغل

عوارض بوتاکس زیر بغل بوتاکس یک نوروتوکسین است که از باکتری های ایجاد کننده بوتولیسم بدست می آید. نوروتوکسین نوعی سم برای سلول های عصبی بوده و بوتولیسم نوعی مسمومیت ... ادامه مطلب

عوارض تزریق بوتاکس

بوتولونیوم استفاده شده در داروی بوتاکس خطرات سم اصلی که توسط باکتری تولید می شود را ندارد. هنگامی این سم کشنده است که وارد گردش خون ما شود. در استفاده ... ادامه مطلب